Not Malaysian,Translate here

English French German Spain Italian Dutch

Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google

Pages

Wednesday, April 28, 2010

Geografi Fizikal STPM


Tema 1       Sistem Bumi

Soalan 1

(a)        Nyatakan dua jenis sistem yang anda tahu berserta contohnya sekali.               (4m)
(b)               Terangkan maksud salah satu daripada sistem tersebut.                                     (5m)
(c)    Jelaskan contoh bagaimana salah satu daripada sistem tersebut berfungsi.            (10m)
(d)   Huraikan tiga kepentingan sistem kepada alam sekitar.                               (6m)

Soalan 2

(a)    Terangkan  empat ciri bumi berbentuk sfera.                                                            (8m)
(b)   Jelaskan empat bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera.     (8m)
(c)    Huraikan kesan bumi berbentuk sfera terhadap alam sekitar.                       (9m)

Soalan 3

(a)                Apakah  yang anda faham tentang peredaran bumi?                                          (5m)
(b)               Jelaskan empat kesan kejadian peredaran bumi.                                               (10m)
(c)                Bincangkan aktiviti manusia yang dapat dikaitkan dengan kejadian peredaran
            bumi.                                                                                                                 (10m)

Soalan 4

(a)        Apakah maksud ‘tenaga’ ?                                                                                 (5m)
(b)        (i)  Apakah maksud ‘tenaga keupayaan’ dan ‘ tenaga kinetik’?                         (7m)
            (ii) Nyatakan jenis tenaga keupayaan dan tenaga kinetik.                                  (5m)
(c)        Huraikan peranan tenaga suria terhadap kegiatan manusia.                               (8m)

Soalan 5

(a)          Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga suria?                                              (5m)
(b)         Bagaimanakah dikatakan tenaga suria penting terhadap proses geomorfologi?
(10m)
(c)          Bincangkan peranan tenaga suria dalam mempengaruhi tumbuh-tumbuhan di          kawasan tropika.                                                                                         (10m)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails